Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! 🎉

Hälso- och sjukvård och text-till-tal

Framsteg inom hälso- och sjukvård möter text-till-tal-tekniken

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård är en mångmiljardindustri över hela världen. Med så många investeringar i tid och pengar och med det enorma ansvaret för att sköta, hjälpa och rädda liv, är det inte konstigt att ett av hälso- och sjukvårdens största fokusområden är att välja den mest effektiva nya tekniken för kostnadsbesparande åtgärder, öka effektiviteten och erbjuda bättre vård. I slutänden är det avgörande att de tekniska framstegen medför bättre resultat för patienterna.

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar bidrar till hälso- och sjukvårdens uppgift att förbättra patientvården genom användning av digitala hjälpverktyg. Våra verktyg hjälper inte bara vårdgivare inom en mängd olika områden, utan förbättrar också tillgängligheten för patienter både vid besök på olika sjukvårdsinstitutioner och i hemmet.

Påminnelser om avtalade tider

Automatisera påminnelser om avtalade tider till patienterna. Schemaläggning av samtal med påminnelser om kommande möten, klinikens adress och avbokningsbestämmelser, osv., kommer att öka effektiviteten och antalet nöjda patienter, minska driftskostnader och antalet uteblivna besök samt leda till bättre övergripande tidsplanering.

Apotek via telefon

Apotek kan också dra nytta av automatisering. Skapa en lättanvänd meny med information om adresser och öppettider, faxnummer och tillgängliga tjänster som kan nås via telefon och ge patienterna möjlighet att förnya sina recept via det automatiska systemet för att sedan hämta ut medicinen vid en tidpunkt som passar dem.

Uppläsning av läkemedelsetiketter

Etiketter är inte särskilt användarvänliga för personer med lässvårigheter, äldre och synskadade. Utnyttja ReadSpeakers teknik och få en talande etikett skickad direkt till patientens enhet. Ljudinspelningen som kan spelas upp närsomhelst, informerar patienten om särskilda instruktioner, information om dosering, kontraindikationer, mm., och kan även delas med vårdgivare.

Elektroniska recept

Använd text-till-tal när du skickar recept. Vårdgivare konstaterar att genom att förse elektroniska recept med tal kan man uppnå större noggrannhet och en högre kunskapsnivå samt minska risken för fel.

Hälsoövervakning

Övervakningssystem av hälsotillstånd är idealiska användningsområden för integrerade text-till-tal-röster. Låt patienterna få röstlarm från sina blodsocker-, hjärtrytm- och blodtrycksmätare så snart en förändring sker eller när en rutinkontroll har genomförts.

Medicintekniska produkter

I kritiska lägen kan medicintekniska produkter med röstfunktioner innebära stora fördelar. Såväl i stegvisa instruktioner om hur man använder hjärtstartare, i instruktioner till vårdpersonal för att sätta ihop komplicerad kirurgisk apparatur liksom när det gäller möjligheten för sjukhuspatienter att ringa på en sjuksköterska kombinerar inbäddad text-till-tal-utrustning intelligent design med effektivitetshöjande metoder.

Friskvård och välmående

Friskvårds- och välmåendebranschen blomstrar och löper parallellt med hälso- och sjukvårdssektorn. Otaliga populära livsstilsorienterade produkter och tjänster har kommit ut på marknaden under senare år, t.ex. sådana som hjälper en att sluta röka, främjar en hälsosam livsstil genom idrott och frisksport, hälsosam kost, osv. ReadSpeakers text-till-tal-röster installerade i exempelvis livsstilsappar kan få folk till att träna, bibehålla vätskebalansen, meditera, äta mediciner och kosttillskott och mycket mer.

Robotar

Användningen av robotar inom hälso- och sjukvården blir allt vanligare. Robotar inom kirurgi och telemedicin används redan på sjukhus och i kliniker över hela världen och andra typer av robotar som utför uppgifter som t.ex. att leverera föremål till patienter och fungera som dygnet-runtväktare har också visat sig användbara på fältet.

Fördelar

Hälso- och sjukvården kan, med sin svåra medicinska jargong, förefalla skrämmande, särskilt för personer med inlärningsproblem och funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt andraspråksrelaterade hinder och för personer som utgör en del av den växande pensionärsbefolkningen. Användning av text-till-tal i hälso- och sjukvårdsorganisationens webb- och mobila innehåll bidrar till att öka patienternas förståelse för komplexa medicinska ämnen. ReadSpeaker har lösningarna för att stödja dina insatser för att öka tillgängligheten för patienterna.

Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Inbäddade, pc- och serverlösningar

Ge en röst till robotar, system för utrop, telefonisystem med mera med hjälp av text-till-tal.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss