Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! 🎉

Fordonsbranschen och text-till-tal

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar för uppkopplade fordonssystem

Kontakta oss

Arbetar du med utveckling av system för fordonsindustrin? ReadSpeakers TTS-röster erbjuder högkvalitativa och anpassningsbara tallösningar i syfte att förbättra användarupplevelsen inom fordonsbranschen.

Bilbranschen har förändrats drastiskt de senaste åren. I över hundra år har fyr- eller tvåhjuliga fordon haft ganska liknande egenskaper. Idag sker ett paradigmskifte i branschen som går mot uppkopplade fordon med avancerade komponenter inom molntjänster, “big data” och “Internet of Things” (IoT). OEM-branschen har börjat tillämpa “big data” i syfte att förbättra slutanvändarnas upplevelser samt optimera försörjningskedjan inom fordonstillverkningen.

Självkörande fordon samt hel- eller halvautomatisk körteknik har inte varit det enda området där det på senare tid har skett utveckling och framsteg. Biltillverkare efterfrågar i allt högre grad inbäddade tallösningar i sina GPS-, navigations- och telematiksystem. ReadSpeakers text-till-tal-produkter förbättrar upplevelsen i bilen, ger bättre kontroll över inbyggda system och maximerar säkerheten, produktiviteten och helhetsupplevelsen.

Navigationssystem

OEM-utvecklare söker integrerade fordonslösningar som kombinerar navigationssystem med media- och telefonkontroll genom ett enkelt och lättanvänt gränssnitt. De är också ute efter verklighetstrogna och naturliga röster att integrera i sina instrumentpanelapplikationer för bilar. ReadSpeaker har både den funktionalitet och tekniska kompetens som krävs för att visa hur syntetiska röster kan låta och vilka fördelar de kan ge.

Bilägare och förare önskar allt större flexibilitet i sina fordon. Allt eftersom lagar som förbjuder bilförare att tala i mobiltelefon vid ratten fortsätter att träda i kraft, och handsfreealternativ blir obligatoriska världen över, blir ReadSpeakers text-till-tal-lösningar för fordonsbranschen alltmer intressanta för bilförare som vill vara uppkopplade utan störande moment.

Våra lösningar kan användas för motorfordon i allmänhet, inte bara i bilar. Motorcykelförare, liksom förare av olika typer av terränggående fordon, kan också dra nytta av att text-till-tal-programvara finns i deras fordon och utrustning.

 

Röstkvalitet

Våra högkvalitativa röster på flera språk förbättrar GPS-navigationssystem genom att ge förare och passagerare tydliga och korrekt uttalade riktnings- och vägbeskrivningar för att de säkert och tryggt ska komma fram till önskad destination. Varje röst har en naturlig samtalston vilket gör att tekniken mer känns som en personlig röstassistent i bilen än ett livlöst verktyg.

 

Utgående kommunikation

Utgående kommunikation mellan återförsäljare och kunder när det t.ex. handlar om att bekräfta avtalade tider, påminna om schemalagda tjänster samt marknadsförings- och försäljningsuppdateringar kan enkelt automatiseras med hjälp av en av ReadSpeakers specialanpassade röster.

 

Användningsbaserad fordonsförsäkring

Försäkringsbolag utnyttjar i allt större utsträckning IoT-data, bland annat för riskbedömning och prissättning. En följd av detta är användningsbaserad försäkring (UBI), en typ av trafikförsäkring som utgår från uppgifter om fordonet, t.ex. körsträcka och förarens uppträdande och belönar säker och mindre olycksbenägen körning, något som hjälper försäkringsbolagen att minska utbetalningar och förbättra deras resultat. ReadSpeakers TTS-röster är ett effektivt sätt att varna förarna för eventuella säkerhetsrisker eller faktorer som kräver deras omedelbara uppmärksamhet, utan att behöva ta blicken från vägen.

 

Fordon-till-allt-teknik (V2X)

En viktig aspekt, som inte är begränsad till hel- eller halvautomatiska fordon, omfattar intelligenta trafiksystem, kollisionsvarning, parkeringshjälp, varning för utryckningsfordon samt fjärrövervakning och diagnostik. V2X gör att fordon kan ta emot trafikrelaterade varningar i realtid samt larm som rör olyckor eller andra faror. ReadSpeakers tydliga och verklighetstrogna röster talsätter effektivt fordonssystem för att användarna ska hållas informerade hela tiden.

 

Hälsoövervakning i fordon

Inom en snar framtid kommer biltillverkare ägna sig åt att utveckla lösningar som utnyttjar biometrisk teknik för att ta fram övervakningssystem av förarens hälsotillstånd. Målet är att upptäcka och åtgärda hälsorelaterade förändringar, t.ex. trötthet, sömnbrist och hjärtrelaterade problem samt aktivera lämpligt varningssystem när förändringar uppträder. ReadSpeakers TTS-röster passar perfekt här och är alltid beredda att uppdatera bilisten på ett användarvänligt sätt, så fort behovet uppstår.

Fördelar

ReadSpeakers text-till-tal-lösningar integreras enkelt i dina interna server- eller PC-baserade och mobila applikationer och tillhandahåller intelligenta rösttjänster på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Speech Production

Produce your own audio files with our natural-sounding text to speech voices.

Inbäddade, pc- och serverlösningar

Ge en röst till robotar, system för utrop, telefonisystem med mera med hjälp av text-till-tal.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss