Go to Menu
AI-baserat text-till-tal för arbetsplatsutbildning

Frigör medarbetarnas potential med text-till-tal

 • Skapa voiceovers med mer än 200+ AI-röster
 • Ge stöd till medarbetare med funktionsnedsättningar och uppfyll diskrimineringskrav
 • Ge ljud till LMS och alla typer av innehåll
 • Enkelt att använda, enkelt att integrera

Snabb och enkel integration av ljud för alla typer av innehåll med en enda text-till-tal-partner

Webbläsning

Ge digitalt innehåll liv genom att uppläsning. Förstärk förståelse, öka fokus och minska personalomsättningen. Smidig integration i det digitala lärandelandskapet och enkelt för de anställda att välja ljudformat med ett simpelt klick på Lyssna-knappen.

ReadSpeaker för LMS

Generera röster

Skapa skräddarsydda ljudfiler som kan användas som voiceover,
integreras i LMS eller i andra appar. Dessa filer kan också användas offline: innehållet är tillgängligt när och var som helst.

AI-röstgenerator

Personligt lässtöd

Ett verktyg som är enkelt att använda för personer med lässvårigheter och den som håller på och lär sig ett språk. Medarbetare kan lyssna på ljudet samtidigt som de följer med i den markerade texten och använda sig av inlärningsverktygen för en mer tillgänglig lärandeupplevelse.

ReadSpeaker TextAid

Inbäddad text-till-tal

Omvandla text till engagerande och naturligt klingande tal på din medarbetares språk, på en sekund. Integrera text-till-tal lokalt i mobila appar, i förinstallerade programvaror eller direkt på hårdvaran.

Text-till-tal-programvara
Vår text-till-tal-teknologi har hjälpt miljoner människor och tusentals företag i över 70 länder. Här är några av deras berättelser: upptäck hur andra använder sig av ReadSpeaker som ett stöd för sina medarbetare.
 • Rekryteringsprocess
 • Onboarding
 • Jobbansökningar
 • Personalutveckling
 • Säkerhetsutbildning
 • Utvärdering av prestation
 • Utvärdering av professionell utveckling
 • Efterlevnadskontroll

Med våra digitala hjälpmedel förbättras lärandeupplevelsen för anställda och arbetsgivare.

Ungefär 1 av 4 anställda har lässvårigheter eller läser på ett främmande språk. Arbetsplatsutbilding är mer effektivt när den är inkluderande och engagerande.

 • Uppfyller lagkrav inom integritet och data
 • Flexibel prissättning
 • Enkel att implementera, enkel att använda
 • Översättning, anpassade uttalsordböcker och högkvalitativa röster
Tillgänglighet

Gör utbildning roligare, mer engagerande och lättare, för alla. Att använda en talad röst bidrar till förstärkt förståelse, ökat fokus och minskad personalomsättning. I utbildningssammanhang förväntas idag interaktiva AI-verktyg för att bredda förståelsen.

Orange wave icon
Förbättrad prestation

Förbättra prestationen genom att säkra att dina medarbetare förstår och kommer ihåg det de får lära sig på utbildningen. Teknologin spelar en viktig roll när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare med talang och mångfald.

Orange wave icon
Var och när som helst, på alla typer av enheter.

AI-baserat text-till-tal som är enkelt att använda och som smidigt läser upp text för dina medarbetare. Sömlös integration med LMS och utvecklingsplattformar, introduktion för nyanställda, webbinnehåll, mejl, och med traditionella filformat som PowerPoint, PDF och Word.

Orange wave icon
Kostnadseffektivt och skräddarsytt ljud på bara några sekunder

Skapa redigerbar voiceover on-demand på ett kostnadseffektivt sätt. Välj mellan över 50 språk och 200+ högkvalitativa och naturligt klingande röster, tillgängliga båda on- och offline. Eller lyssna och läs samtidigt med markering av texten i realtid.

Orange wave icon

Erbjud en tillgänglig och inkluderande företagskultur

Ge stöd till funktionsnedsatta och flerspråkiga medarbetare

Öka personalens prestanda

Att lyssna sparar både tid och energi

Gör utbildning mer engagerande och förbättra resultaten

Vill du ha mer information?

ReadSpeaker har tagit text-till-tal till utbildning i över 25 år. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ljud kan hjälpa dina elever och din organisation.

Kom igång

Våra kunder berättar

Se allt ditt företag kan göra med ReadSpeakers text-till-tal

Ett flertal högkvalitativa röster

Uppfyll de behov som är unika för just ditt innehåll och din publik.

Dynamiskt innehåll

Snabb och effektiv automatisk talaktivering av innehåll som ändras kontinuerligt.

Rösttalang on-demand

Det blir enkelt och kostnadseffektivt att uppdatera och göra tillägg i voiceover för presentationer, utbildningsmaterial och kursinnehåll, jämfört med tidsåtgång och kostnad för röstskådespelare.

Strömma ljud

Anställda kan lyssna direkt med hjälp av Lyssna-knappen eller ladda ned digitalt innehåll i en mp3-fil och lyssna när och var som helst.

Testa manus

Testa manus innan produktion.

Flerspråkigt material

Ge anställda möjligheten att översätta text till sitt modersmål eller producera ljudmaterial på flera språk.

Klicka och lyssna

Naturligt klingande röster är nyckeln till kostnadseffektiva och verkningsfulla digitala hjälpmedel. Prova våra prisbelönta text-till-tal-röster, eller ta en titt på några integrationer.

Stödjer alla LMS, webbläsare och provplattformar

Vanliga frågor om text-till-tal inom företagsutbildning

Ja! Att lägga till text-till-tal till alla typer av videoinnehåll – YouTube-videor, onlinekurser, skärminspelning, förklarande animationer, eller annat – kommer att öka dess genomslag.

Med TTS är det möjligt att:

 • Blanda skärminnehåll och talat innehåll
 • Lägga till ljudbeskrivningar av videoinnehåll för personer med synnedsättningar
 • Betona huvudpunkterna
 • Erbjuda utbildning på flera språk

Med vår text-till-tal-teknologi kan du snabbt skapa AI-voiceovers direkt från ett manus, både för själva videoinnehållet och för nya manus att användas tillsammans med videon. Att generera röstfiler är lika enkelt som att klistra in text i ReadSpeakers produktionsverktyg.

ReadSpeakers speechMaker Desktop är idealisk för att lägga till TTS tillvideor eftersom det kan användas offline. När manuset låter som det ska, ladda ned ljudfiler i önskat format och ladda sedan upp dem till videoredigeringsprogrammet. Allt är klart för videoberättande!

Många väljer att använda en anpassad röst för allt digitalt utbildningsmaterial. Logiskt – utbildningsmaterialet representerar varumärket, på samma sätt som produkterna!

Vi på ReadSpeaker kan hjälpa dig att utveckla en unik röst för ditt varumärke. Inledningsvis väljer vi ut den perfekta röstskådespelaren vars röstkvalitet uppfyller dina kriterier för varumärkesrösten.

Röstinspelningarna blir sedan träningsdata för våra djupa neurala nätverk (DNN). Sedan arbetar vi tillsammans med dig för att ytterligare förbättra prosodin, talhastigheten, tonläget och finkalibrerar uttalet tills du godkänner slutprodukten.

Resultatet blir en varm, naturlig syntetisk röst, helt i samklang med ditt varumärke, redo att användas i alla existerande och kommande utbildningsmaterial!

ReadSpeakers verklighetstrogna röster är gjorda med hjälp av djup maskininlärning. Djup maskininlärning (ett delområde inom AI) bygger på Deep Neural Networks (DNN) – beräkningsmodeller som är mycket effektiva när det gäller att uttrycka mycket komplexa matematiska funktioner.

Mycket enkelt förklarat tränar vi DNN-modeller att lära sig om de många abstrakta egenskaper som finns i mänskligt tal genom att mata dem med inspelningar av mänskligt tal. DNN-modellerna klassificerar dessa data genom att skicka dem genom olika bearbetningslager och sortera dem i allt mer komplexa klassificeringar.

Våra neurala TTS-röster kräver minst tre olika DNN-modeller, som kombinerar data om tonläge, klang och rytm för att skapa en komplett röst. Slutligen producerar DNN:s utgångslager det slutliga resultatet: en TTS-röst som låter kusligt likt mänskligt tal.

DNN-baserade TTS-system låter mer naturligt än andra typer av TTS, och det är vad vi på ReadSpeaker fokus på.

Teknologi som text-till-tal (TTS) förbättrar digital tillgänglighet. Tillgänglighet inom utbildning handlar om att se till att undervisningsinnehållet är lätt att ta till sig för alla, oavsett inlärningsstil.

Det är viktigt att arbetsplatsutbildning är tillgänglig också för medarbetare med funktionsnedsättningar och de som inte fullt ut behärskar språket, eftersom de kan behöva vissa anpassningar för att kunna ta del av innehållet i samma utsträckning som sina kollegor.

Men tillgänglighetsverktyg kan också vara till stor hjälp för att göra ditt budskap tydligt och lättförståeligt för alla. Användning av tillgänglighetsverktyg inom arbetsplatsutbildning brukar resultera i nöjdare medarbetare och förbättrade prestationer.

ReadSpeakers TTS-lösningar har utvecklats för att varje individ ska få en likvärdig användarupplevelse i enlighet med riktlinjerna för webbtillgänglighet W3C (WCAG).

The Americans with Disabilities Act (ADA) omfattar ”akademiska anpassningar, rimliga anpassningar och hjälpmedel” för personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

ADA innehåller inga specifika regler om digital tillgänglighet (den tillkom innan dagens internet ens fanns!). Men om ditt digitala innehåll uppfyller framgångskriterierna på Nivå AA av Riktlinjerna för webbtillgänglighet (WCAG) är chansen stor att det också motsvarar kraven som ställs i ADA.

Digitala hjälpmedel som text-till-tal är en viktig del av de åtgärder som erbjuder likvärdiga möjligheter för alla på arbetsplatsen och inom utbildning.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss