Go to Menu

ReadSpeaker speechCloud API

Öka interaktiviteten och användbarheten genom att talsätta dina appar eller enheter.

Kontakta oss

Molnbaserad taltjänst

ReadSpeaker speechCloud API är ett webbaserat talsyntes-API som kan användas för att skapa olika typer av talande appar och tjänster för internetanslutna enheter.

ReadSpeaker speechCloud API är enkelt att integrera och har hög kapacitet. Tjänsten ger er tillgång till ett stort antal högkvalitativa röster för en mängd olika språk.

Med ett ständigt ökande antal internetanslutna enheter i samhället och i våra hem är behovet av interaktivitet via ljud också på uppgång. För att möta detta behov erbjuder ReadSpeaker SpeechCloud API er möjligheten att låta era applikationer skicka text och ta emot text-till-tal-genererade ljudfiler för uppspelning i Internetanslutna program och/eller enheter.

Funktioner

Inbyggt kundspecifikt lexikon där kunden kan kontrollera hur enskilda ord uttalas.

Flera olika ljudformatsalternativ (A-law, u-law, PCM, WAV, Ogg och MP3).

Ett stort antal språk och röster att välja mellan.

Kodexempel för olika programmeringsspråk: Java (Android), Objective C (iOS), PHP, ASP, Flash/ActionScript.

Statistik över användningen via webben eller API

Lättanvänt webbgränssnitt som innehåller allt du behöver för att komma igång.

Webbaserat betalningssystem där du enkelt utökar krediterna för våra standardröster.

Tidpunktsinformation

Med tidpunktsinformation är möjligt att med API:et bygga en lösning för synkron markering av den upplästa texten.

Fördelar

Med ReadSpeaker speechCloud API kan ni

Enkelt öka interaktiviteten och användbarheten till era applikationer och tjänster.

Möta användares behov av alternativ till hur de interagerar med era produkter och tjänster.

Sömlöst och kostnadseffektivt talsätta alla möjliga typer av appar och enheter utan att använda resurskrävande talsyntesmotorer

Talsätt en mängd olika applikationer och tjänster

Utvecklare kan nu använda ReadSpeaker speechCloud API för att skapa olika typer av talande applikationer och tjänster, så som

Hushållsapparater
Interaktiva anslagstavlor
Uppkopplade bilar
Medicinsk utrustning
Interaktiva kiosk-tjänster
Talande klockor
Översättningsappar
Läsare för sociala nätverk
Navigationsappar
Talande turistguider
Industriell utrustning
E-böcker
E-post
SMS
Uttalsappar
Talande anteckningsblock
Nyhetsappar
Väderappar
Talande aktietjänster

Testa tjänsten nu!

* Du kommer att bli hänvisad till vår ReadSpeaker Web Application Service Platform där du kan skapa ett konto och börja testa tjänsten. Kontakta oss för vårt kompletta utbud av språk och röster och/eller för rabatter vid större volymer. Vänligen notera: denna tjänst är enbart för strömmande (streaming) ljud; inga statiska ljudfiler får produceras, laddas ner eller distribueras. Om du istället är intresserad av att producera ljudfiler, vänligen kontakta oss.

Text-till-tal för läsning online

Våra övriga lösningar i Text-till-tal online

Erbjud tal på er webbplats eller i er app för att göra innehållet tillgängligt för en större publik.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss