Go to Menu

ReadSpeaker formReader

Gi dine brukere stemme-assistance når de fyller ut online-skjemaer.

Kontakt oss

Skjema-lesing

Når brukerne dine fyller ut online-skjemaer, kan de aktivere ReadSpeaker® formReader™. Når de går gjennom feltene, vil en stemme fortelle dem hva de skal skrive inn. Teksten de skriver inn blir også lest opp.

ReadSpeaker formReader øker tilgjengeligheten til dine web-skjemaer og gjør det enklere for brukerne å fylle ut skjemaene.

Dette bidrar til økt antall henvendelser gjennom nettstedet ditt, og kan også redusere kostnader fordi det er behov for mindre assistanse på telefon.

Prøv den på dette nettstedet

Når du kontakter oss, kan du aktivere ReadSpeaker formReader. Du kan også prøve eksemplet under.