Go to Menu

ReadSpeakers text-till-tal-röster (TTS)

Upptäck ReadSpeakers TTS-röster, som är bland de mest naturtrogna och felfria på marknaden, eller kontakta oss för att se vilka möjligheter det finns till att skapa en unik röst för just dig.

Kontakta oss

Lyssna på valfri text uppläst av någon av våra TTS-röster

Med det här demo-verktyget kan du använda en egen text och testa några av språken och rösterna vi erbjuder.

Observera:  Alla språk och röster finns inte för alla lösningar. Dessutom finns det fler röster för vissa lösningar. Se sidan Röster och språk för en fullständig lista över tillgängliga språk för varje lösning.

Välj språk
Röst

Terms of Service - This demo is for evaluation purpose only; commercial use is strictly forbidden. No static audio files may be produced, downloaded, or distributed. The background music in the voice demo is not included with the purchased product.

ReadSpeaker TTS-röster är verklighetstrogna och mänskliga. Vi har över 110 röster på mer än 35 olika språk tillgängliga, och fler är på gång. Möt ReadSpeakers TTS-familj med högkvalitativa röster och sätt dem på prov.

Branschledande TTS-röster

På ReadSpeaker drivs vi av att utveckla TTS-röster med hög kvalitet. Oberoende branschexperter har i tester bedömt att en av ReadSpeakers amerikanska TTS-röster är den mest tillförlitliga på marknaden. Den positiva återkoppling vi också får från våra kunder bekräftar att vi levererar de allra bästa TTS-lösningarna för framgångsrika online-, offline-, inbäddade och serverbaserade tillämpningar världen över.

Vårt engagemang för att erbjuda enastående TTS-lösningar möjliggörs av vår kompromisslösa produktionsprocess som är utformad för att garantera de kvalitetsnivåer som har skapat det förtroende som ReadSpeakers TTS-röster har hos kunder från olika länder och marknader.

 

Hur våra TTS-röster skapas

För att skapa våra röster väljer vi ut och spelar in professionella röstskådespelare. Den utvalda röstskådespelaren arbetar med vår röstutvecklingsgrupp i flera dagar eller veckor, beroende på vilken typ av röst eller röstteknik vi vill använda. Under inspelningarna används ett stort manuskript som är utformat för att omfatta samtliga ljudkombinationer i det aktuella språket. Våra TTS-utvecklare övervakar noga inspelningsprocessen för att kontrollera att uttal, betoning och stil är korrekt och konsekvent.

USS-röster

Fram till omkring 2019 skapades alla våra kvalitetsröster med en teknik som kallas Unit Selection Synthesis (USS). De rösterna används fortfarande i de flesta av våra SaaS-lösningar, som webReader och docReader. En USS-röst skapas genom att ljudet från röstskådespelaren delas upp i mindre enheter, som meningar, ord, stavelser och fonem (talljud som enskilda vokalljud och konsonantljud).
En mängd märkningar läggs till i databasen med talenheter och kompletterar enheterna med information om till exempel betoningen (kommer enheten från en betonad eller en obetonad stavelse?), placeringen i ordet eller meningen, och liknande.
Våra utvecklare utövar sina trollkonster under processen och kombinerar på ett effektivt sätt artificiell intelligens med maskininlärningsteknik på stora datamängder för att optimera uppmärkningen. De avancerade metoderna får förstärkning av våra språkteknologers lingvistiska spetskompetens. Resultatet blir en databas som används av ReadSpeakers TTS-motor för att omvandla text till tal som TTS-rösten läser upp: segment (enheter) av tal väljs ut och ”limmas ihop” så att syntetiskt tal av hög kvalitet bildas.
Det är så en ny ReadSpeaker TTS-röst föds, men processen slutar inte där. Ett av ReadSpeakers unika kännetecken är vårt fortgående förbättringsarbete. Genom ett högkvalitativt återkopplingssystem och en grundlig kvalitetssäkringsprocess med modersmålsexperter korrigeras eventuella brister kontinuerligt.

Neurala röster

Parallellt skapar ReadSpeaker så kallade neurala röster, med tekniker som bygger på AI-teknik med deep learning. Det är en revolutionerande metod som bland annat använder mappning av språkliga egenskaper till akustiska särdrag med hjälp av så kallade deep neural networks (DNN). En iterativ inlärningsprocess minimerar objektivt mätbara skillnader mellan de förutsedda akustiska särdragen och de observerade akustiska funktionerna i träningsdatan. En av fördelarna med den nya DNN TTS-metoden är att den akustiska databasen kan vara mycket mindre än för en USS-röst. Det räcker med några timmars inspelat tal för en neural röst, medan det krävs minst tre gånger så mycket för en USS-röst av god kvalitet. Dessutom blir talet ofta jämnare och ännu mer mänskligt. Det gör att vi snabbare än någonsin kan utveckla nya, smarta ReadSpeaker TTS-röster med ännu mer naturligt, uttrycksfullt tal och anpassningsbar intonation.

Specialanpassade TTS-röster

Om du har för avsikt att erbjuda en exklusiv kundupplevelse och vill ta ditt varumärke till en helt ny nivå, är ett av de effektivaste sätten att skilja sig från mängden att använda en specialanpassad röst för att representera dig. En anpassad röst särskiljer ditt varumärke och kan bidra till att skapa ett starkt band mellan dig och dina kunder. Om det är en känd persons röst eller annan rösttalang som bäst framhäver ditt varumärke och du vill kunna utnyttja dennes röst närhelst du vill, kan ReadSpeaker ta fram en specialanpassad TTS-röst genom vår avancerade talmotor för att ditt varumärke omedelbart ska kännas igen av den som lyssnar.