Go to Menu
Celebrating 25 Years of Voice! 🎉

ReadSpeakers text-till-tal-röster (TTS)

Branschledande TTS-röster

På ReadSpeaker drivs vi av att utveckla TTS-röster med hög kvalitet. Oberoende branschexperter har i tester bedömt att en av ReadSpeakers amerikanska TTS-röster är den mest tillförlitliga på marknaden. Den positiva återkoppling vi också får från våra kunder bekräftar att vi levererar de allra bästa TTS-lösningarna för framgångsrika online-, offline-, inbäddade och serverbaserade tillämpningar världen över.

Vårt engagemang för att erbjuda enastående TTS-lösningar möjliggörs av vår kompromisslösa produktionsprocess som är utformad för att garantera de kvalitetsnivåer som har skapat det förtroende som ReadSpeakers TTS-röster har hos kunder från olika länder och marknader.

 

Hur våra TTS-röster skapas

För att skapa våra röster väljer vi ut och spelar in professionella röstskådespelare. Den utvalda röstskådespelaren arbetar med vår röstutvecklingsgrupp i flera dagar eller veckor, beroende på vilken typ av röst eller röstteknik vi vill använda. Under inspelningarna används ett stort manuskript som är utformat för att omfatta samtliga ljudkombinationer i det aktuella språket. Våra TTS-utvecklare övervakar noga inspelningsprocessen för att kontrollera att uttal, betoning och stil är korrekt och konsekvent.

Neurala röster

Parallellt skapar ReadSpeaker så kallade neurala röster, med tekniker som bygger på AI-teknik med deep learning. Det är en revolutionerande metod som bland annat använder mappning av språkliga egenskaper till akustiska särdrag med hjälp av så kallade deep neural networks (DNN). En iterativ inlärningsprocess minimerar objektivt mätbara skillnader mellan de förutsedda akustiska särdragen och de observerade akustiska funktionerna i träningsdatan. En av fördelarna med den nya DNN TTS-metoden är att den akustiska databasen kan vara mycket mindre än för en USS-röst. Det räcker med några timmars inspelat tal för en neural röst, medan det krävs minst tre gånger så mycket för en USS-röst av god kvalitet. Dessutom blir talet ofta jämnare och ännu mer mänskligt. Det gör att vi snabbare än någonsin kan utveckla nya, smarta ReadSpeaker TTS-röster med ännu mer naturligt, uttrycksfullt tal och anpassningsbar intonation.

Specialanpassade TTS-röster

Om du har för avsikt att erbjuda en exklusiv kundupplevelse och vill ta ditt varumärke till en helt ny nivå, är ett av de effektivaste sätten att skilja sig från mängden att använda en specialanpassad röst för att representera dig. En anpassad röst särskiljer ditt varumärke och kan bidra till att skapa ett starkt band mellan dig och dina kunder. Om det är en känd persons röst eller annan rösttalang som bäst framhäver ditt varumärke och du vill kunna utnyttja dennes röst närhelst du vill, kan ReadSpeaker ta fram en specialanpassad TTS-röst genom vår avancerade talmotor för att ditt varumärke omedelbart ska kännas igen av den som lyssnar.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss