ReadSpeaker TextAid för utbildningsinstitutioner

Lässtöd

Girl using ReadSpeaker Text Aid”Jag är en läsare!”

ReadSpeaker TextAid programvara för lässtöd bygger upp självförtroende och kompetens för livslångt lärande genom att hjälpa eleverna nå akademisk framgång.

Läs- och skrivstöd

 • Bimodal presentation förbättrar förståelsen genom att informationen presenteras visuellt och i ljudformat samtidigt
 • Teckensnittet OpenDyslexic och läsverktyg finns för ökad läsbarhet
 • Texten kan läsas upp samtidigt som eleven skriver för bättre förståelse
 • Flera språk tillgängliga för bättre språkkunskaper
 • Översättningskontroll och uttal av utländska ord och fraser

Studiestöd

 • Ladda upp dokument i flera format, även skannade dokument och bilder, och ha tillgång till dem när som helst
 • Eleverna kan spara texter för enkel hämtning
 • Webbuppläsning med ett klick i ett ovärderligt studiestödsverktyg

Självständighet, självkänsla och motivation

 • Ökad motivation, bättre självförtroende och bättre resultat
 • Förståelsen av det man läser uppmuntrar till fortsatt lärande och kompetensutveckling under hela livet
 • Eleverna kan lyssna på texter och dokument från valfri enhet
 • Oberoendet gör att eleverna kan välja när, var och vad de läser, vilket motiverar motvilliga läsare att läsa mer
 • TextAid Reading Support

   

  Se våra rapporter och whitepapers, läs våra fallstudier eller lär dig mer om fördelarna med bimodal innehållspresentation som lässtöd.