Testa några av våra röster

Vänligen notera: alla språk och röster är inte tillgängliga i alla ReadSpeakerprodukterna.
Användningsvillkor - Denna demo är endast avsedd för test och utvärdering. Kommersiell användning av genererade ljudfiler är strängeligen förbjuden. Inga statiska ljudfiler får produceras, laddas ner eller distribueras.
 

Hellre lyssna än läsa?

ReadSpeaker TextAid

Lyssna på vilken skriven text som helst var än du befinner dig och på vilken enhet som helst.

ReadSpeaker TextAid