Go to Menu

Fördelarna med text-till-tal (TTS)

Varje slutanvändare är en kund, och kvaliteten på kundens resa betyder allt, oavsett om målet är att köpa en produkt eller tjänst eller att engagera sig i innehållets förverkligande. Slutanvändare kan bl.a. vara besökare på en webbplats, applikations-, tjänste- och maskinanvändare, onlinestuderande eller lärare. Med text-till-tal kan innehållsägare reagera på användarnas olika behov och önskemål när det gäller hur dessa interagerar med innehållet.

 

Fördelar med TTS för företag, organisationer och utgivare

ReadSpeaker erbjuder bl.a. online-, SaaS- och lokala text-till-tallösningar (TTS) för webbplatser, mobilappar, e-böcker, e-läromedel, dokument, interaktionlösningar för kund- och transportupplevelser, media, robotik, inbäddade enheter, självbetjäningsprogram, IoT.

Företag, organisationer och förläggare som bygger in TTS-teknik gynnas av:

 • Förbättrad kundupplevelse – talsatta för- och efterförsäljningstjänster minskar arbetsbelastningen på människor, erbjuder personanpassade tjänster, ökar kapaciteten och minskar driftskostnaderna.
 • Effektiv varumärkesutveckling för kontaktpunkter – en enda TTS-röst för flera kontaktpunkter bidrar till konsekvent och känslomässig varumärkesutveckling.
 • Global marknadspenetration – tydliga, verklighetstrogna och anpassningsbara TTS-röster från hela världen gör att ditt företag når ut bättre.
 • Optimerad utveckling och underhåll – driftsäker TTS-teknik med stöd för de mest utbredda plattformarna finns både i molnet och lokalt, kan anpassas till faktiska verksamhetsbehov och kräver mindre utvecklings- och underhållsarbete.
 • Mer självständighet för den digitala innehållsägaren – många tror att text-till-talprogramvara är något som ska laddas ned manuellt. Så kan det vara, men det finns också molnbaserade varianter eller mjukvara som en tjänst (SaaS). Med några enkla kodrader genereras ljudet direkt och när det gäller nytt eller uppdaterat innehåll uppdateras den talade versionen automatiskt.
 • Ökad onlinenärvaro – webbplatser med TTS-teknik drar till sig några av de 774 miljoner människor över hela världen som har läs- och skrivsvårigheter och de 285 miljoner som har nedsatt syn. Dessutom hindrar inte talsatt nätinnehåll användningen för de som inte lider av några funktionsnedsättningar. Det hjälper faktiskt alla andra människor, även äldre användare och utländska personer med annat modersmål.
 • Sparad tid och sparade pengar – med TTS-teknik som är nät- eller molnbaserad på en SaaS-plattform (mjukvara som en tjänst) kan innehåll på nätet snabbt och enkelt talsättas och underhållet är minimalt.
 • Enklare implementering med sakernas internet (IoT) – IoT håller på att bli en livsviktig faktor för digital verksamhetsomvandling. Företag inom alla vertikaler har infört digitala marknadsföringsstrategier och fokuserar på att engagera kunder i olika anslutna kanaler för att optimera hur de interagerar med dessa. TTS ger anslutna enheter inom IoT ett mer användarvänligt sätt att kommunicera med konsumenterna.
 • Mun-till-munmarknadsföring – ett alternativt sätt att konsumera innehåll på nätet förbättrar användarupplevelsen. Besökare är betydligt mer benägna att återvända till och rekommendera webbplatser som de har positiva erfarenheter av. Och även med våra dagars marknadsföring i sociala medier, är mun-till-mun fortfarande den viktigaste plattformen, enligt Forbes.
 • Bättre resultat för anställda med företagsinterna utbildningsprogram – med TTS-teknik kan personalavdelningar och utbildare se till att inlärningsmoduler och utbildning av anställda blir betydligt enklare att använda var- och närsomhelst.

 

TTS fördelar för slutanvändare

Text-till-tal innebär fördelar för alla och nedan följer några punkter som i detalj förklarar hur specifika grupper uppfattar en bättre användarupplevelse:

 • Nå längre med ditt innehåll – TTS ger fler människor möjlighet att få tillgång till ditt innehåll, t.ex. personer med läs- och skrivsvårigheter, inlärningsproblem, nedsatt syn samt de som lär sig ett språk. Det öppnar också dörrar till alla andra som letar efter enklare sätt att få tillgång till digitalt innehåll.
 • Tillgängligheten är betydelsefull – visste du att 15-20 procent av världens befolkning har någon form av språkrelaterat inlärningsproblem? Visste du att 14 procent av vuxna personer i USA är analfabeter och många bara har grundläggande läskunnighet? Att göra ditt onlineinnehåll hörbart hjälper internetbesökare att förstå texten bättre. Texten läses upp och markeras samtidigt så att läsaren enkelt kan följa med.
 • Befolkningar växer fram – över hela världen finns det 244 miljoner människor som är födda utomlands (en ökning med 70 miljoner sedan 2000). Språkkunskaper och skolundervisning på värdlandets språk är ett mycket påtagligt problem för migranter och deras familjer.
 • En växande äldre befolkning är beroende av tekniken – mellan 2015 och 2030, kommer antalet personer i åldern 60 år eller äldre att växa med 56 procent, från 901 miljoner till 1,4 miljarder (Källa: un.org). Bara i USA använder 59% av pensionärerna Internet varje dag. Att göra digitalt innehåll på Internet tillgängligt i olika former skapar en enklare användarupplevelse.
 • Människor blir alltmer rörliga och vill ha det bekvämt – i USA läggs en allt större del av den tid som spenderas på digitalt innehåll på mobila enheter och efterfrågan på anslutna enheter fortsätter att öka världen över. Text-till-tal kan förvandla allt digitalt innehåll till en multimediaupplevelse och människor på språng kan lyssna på ett nyhetsinslag eller bloggartikel, ett PDF-dokument eller en e-bok!
 • Personer med olika inlärningsstilar – vissa människor är auditiva, andra är visuella och några är kinestetiska, men de flesta lär sig bäst genom en kombination av dessa tre. Universell utformning för lärande är en plan för undervisning som, genom användning av teknik och anpassningsbara kursplaner, syftar till att hjälpa största möjliga antal inlärare att förstå och behålla information genom att vädja till alla inlärningsstilar.

Börja använda text till tal idag

Gör era produkter mera tillgängliga med våra text-till-tal-lösningar.

Kontakta oss